Η συμμετοχή της Biosolids στο 29ο Money Show

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Η εταιρία BIOSOLIDS S.A. συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας και ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Money Show 2018, με θέματα:

Α. «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και Β. «Δράσεις αξιοποίησης της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» το Σάββατο 28 Απριλίου 2018  στο Hyatt Regency Thessaloniki που διοργανώθηκε από το ελληνοϊταλικό επιμελητήριο και την Excess Advertising.

Η υιοθέτηση δράσεων «κυκλικής οικονομίας» από τις επιχειρήσεις, είναι η αναπτυξιακή κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις τόσο για την αναζήτηση της βιωσιμότητας, όσο και για την γενικότερη συμβολή τους στη δημιουργία του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.

Η BIOSOLDS παρουσίασε τη δράση της ως παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της ανακύκλωσης βασιζόμενη σε τέσσερις αλληλένδετους άξονες : το θεσμικό πλαίσιο , την προστασία του περιβάλλοντος , την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη.