ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ