Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η 13η Οκτωβρίου αποτελεί από το 2016, όποτε και ορίστηκε για πρώτη φορά, την Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων. Η ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο ανακάλυψης της σύνθεσης της αμμωνίας. Η μέθοδος Haber-Bosch, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Nature, αποκαλείται η σημαντικότερη εφεύρεση του 20ού αιώνα, καθώς “πυροδότησε την έκρηξη του πληθυσμού”.

Η χρήση λιπασμάτων στη γεωργία συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ανακαλύψεις της εποχής μας καθώς άλλαξε την ιστορία της γεωργίας, συνέβαλε καθοριστικά στη θρέψη του παγκόσμιου πληθυσμού, εξασφαλίζοντας επάρκεια τροφίμων και παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Ο τομέας των λιπασμάτων τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει σημαντικές εξελίξεις σε τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρηματικό. Τα λιπάσματα τις επόμενες δεκαετίες θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη διατροφή και την ασφάλεια της θρέψης του ανθρώπου.

Η Biosolids στην εποχή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της κυκλικής οικονομίας, προωθεί την καινοτομία και παράγει οργανικά λιπάσματα μέσα από τη φυσική διαδικασία της κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων προσφέροντας στην αγορά φυσικά εδαφοβελτιωτικά προϊόντα χωρίς την προσθήκη χημικών πρόσθετων.