ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ_

Η BIOSOLIDS SA παράγει φυσικά εδαφοβελτιωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων, επενδύοντας στη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός της Biosolids είναι η ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.