ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ_

Η BIOSOLIDS SA παράγει φυσικά εδαφοβελτιωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων, επενδύοντας στη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός της Biosolids είναι η ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.


ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ_

1. Aποτελεί εφαρμοσμένο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και καινοτομίας, το οποίο προσαρμόζεται έμπρακτα στην φιλοσοφία του

“Σκέφτομαι πράσινα” μέσα από την ευαισθησία για το περιβάλλον και την δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων, παραδίδοντας έναν υγιή πλανήτη στις επόμενες γενιές.

2. Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, από τη γεωργία και την κηπευτική δασοκομία, τη βιομηχανία ξύλου και από Ο.Τ.Α. / Δήμους – ΔΕΥΑ,

σε συνεργασία με αδειοδοτημένους μεταφορείς που φέρουν Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Υπολειμμάτων.

3. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και στο

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ως Μονάδα Παραλαβής και Αποθήκευσης Υπολειμμάτων.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ_

4.

Η Biosolids παρέχει στην αγορά προϊόντα κομπόστ υψηλής ποιότητας, στα πρότυπα του Energy Research Centre της Ολλανδίας,

που περνούν από διαρκείς ελέγχους ποιότητας από διαπιστευμένα εργαστήρια, από το αρχικό στάδιο της προ-επεξεργασίας κομποστοποίησης μέχρι την τελική διάθεση και αποθήκευσή τους.

5.

Τα προϊόντα της Biosolids καλύπτουν τις ανάγκες της συμβατικής όσο και της βιολογικής καλλιέργειας,

ενώ βρίσκουν πληθώρα εφαρμογών (καλλωπιστικά φυτά, αναπλάσεις τοπίων, ανάπτυξη οπωροκηπευτικών κ.ά) με μετρήσιμες αποδόσεις, βάσει ερευνητικών προγραμμάτων.

6.

Η Biosolids στοχεύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στην παραγωγή και παροχή ποιοτικών προϊόντων

σε γεωπόνους, αγρότες, κατόχους φυτωρίων, ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες ανάπλασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προσφέροντας άμεση, ταχύτατη εξυπηρέτηση και ευελιξία, καθώς και άριστη επικοινωνία με το προσωπικό της.