ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ COMPOST


ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ BIOSOLIDS ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ

Ανακυκλώνοντας οργανικά υπολείμματα, η Biosolids παράγει ποιοτικό εδαφοβελτιωτικό compost που εμπλουτίζει το έδαφος, τόσο για καλλωπιστικούς όσο και για γεωργικούς λόγους.

Το πλεονέκτημα του οργανικού compost της Biosolids, έναντι των βιομηχανοποιημένων λιπασμάτων είναι ότι δεν περιέχει χημικές και τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η πρακτική της Biosolids μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων που παράγουν οι βιομηχανίες τροφίμων, ενισχύοντας έμπρακτα την κυκλική οικονομία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ


Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αποστολή εδαφοβελτιωτικού σε οποιαδήποτε ποσότητα κατόπιν παραγγελίας.

Εδαφοβελτιωτικό
pH 6,9-7,7
Οργανική ουσία 30-50%
Άζωτο (N) 1% w/w
Φώσφορος (P) 1% w/w
Κάλιο (K) 1% w/w
Αγωγιμότητα (ms/cm) 1-3 ms/cm

ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΣ


Μείγμα εδαφοβελτιωτικού και χώματος (με προδιαγραφές κατά παραγγελία του πελάτη) κατάλληλο για:

  • παρτέρια,
  • λαχανόκηπους,
  • αγροτικές εκτάσεις κοκ.

Δυνατότητα συνεργασίας με αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, κηποτέχνες, κατασκευαστές κοκ.

Διαμέτρημα προϊόντος < 8 mm